Сайтның максаты

Бу сайт татар текстларын читтә яшәүче татарлар белән аралашу яки башка максатларда латин яки гарәп имләсенә күчерер өчен ясалды.
Шулай ук сайтта текстны язганда ук автомат рәвештә татар хәрефләрен өстәү мөмкинлеге бар,
бу исә iOS вә Windows Phone кулланучыларына, PC'да татар клавиатурасы булмаганнарга кирәк булачак.

Игътибар! Сайт ясалу халәтендә. Әлегә без сайтны ясау өстендә эшлибез, шуңа күрә төрле хаталар һәм баглар булуы мөмкин.
Безне cайланмаларга өстәү өчен "Ctrl + D" басыгыз.

Татар теленнән автоматик транслит

Монда текстыгызны языгыз:

Транслит: